آشنایی با دشمنان مهدویت فصل اول کتاب تبار انحراف از موسسه اطلاع رسانی مطالعات فی

رهبر معظم انقلاب:امروز در اسلام،مکلفیم دشمن شناسی و تکلیف شناسی را در حد اعلا برای چهان اسلام و مردم ایران تدارک ببینیم.

آغاز سخن: دنیا عرصه کارزار حق و باطل است و در این میان شناخت دشمن و آگاهی از جایگاه و قدرت او از ضروریات عقلی است. اگر شخصی آشنا با فنون رزمی با شخصی کار ناآزموده وارد عرصه کارزار شود،قطعا با ضربه ای حریف را از میدان یرون خواهد کرد. اما اگر چشم و گوش این مبارز را ببندید، او دیگر پیروز میدان نخواهد بود؛چرا که قدرت دارد،ولی به دلیل فقدان اطلاعات از حریف نمی داند کی و چگونه از قدرت و فن خویش بهره گیرد. چون نمی داند حریف کی و از چه نقطه ای و با کدام وسیله حمله می کند. بنابراین هر قدر که قدرتمند باشید،اما اطلاعات کافی از دشمن نداشته باشید شما شکست خورده اید.

میدانید هر موجود زنده ای در این دنیا دارای دشمن است و به میزان گستره وجودی اش دشمن اویشتر است. این اصل بین انسان ها و حیوانات و نباتات مشترک است،اما تفاوتی اساسی بین انسان و سایر موجودات زنده است که دشمن انسان ،هوشمند و بالنده است؛یعنی آموزش و تجربه در پیچیدگی و گونه های اجرایی آن موثر است و به هر میزان که آموزش و تجربه دیده باشد،روش های اعمال دشمنی اش پیچیده تر می شود.

اصل دیگری که این بحث را تکمیل می سازد،اصل به کار گیری استتار و اختفا هنگام رویارویی با دشمن،برای غافلگیری ساختن اوست.این اصل،مشترک بین انسان و حیوان است.اصل هوشمندی و بالندگی نیز،انسان ها را از سایر موجودات متمایز می سازد.بنابراین آموزش و تجربه در نوع استتار بسیار موثر است و دشمن به میزان قدمت و آموزش در استتار و اختفا پیروزمندتر است.

با توجه به این اصول ،ملت هوشمند و مسلمان ایران که دارای حکومتی اسلامی به روشی نو و مستقل است و سرزمینشان سرشار از ذخایر خدادادی است،باید توجه داشته باشند که برابر اصل اول،دارای دشمن اند،و برابر اصل دوم،دشمن سعی در اختفا و استتار دارد. وبنا بر اولین  سخن،اگر دشمن را نشناسیم وآگاهی کافی از آن به دست نیاوریم،شکست ما حتمی است.اکنون اگر بخواهیم وارد عرصه شناسایی دشمن شویم،با توجه به نوپایی جمهوری اسلامی،و قرن ها تجره دشمن ،طبیعتا کشف و شناسایی آنها از راه معمول میسر نیست و باید از مسیر هایی چون نفوذ،استراق سمع،بازجویی وکشف خفا از اطلاعات آشکار بهره برد که بررسی فنی هر یک از این روش ها نامیسر بودن آن را روشن می سازد. بنابراین در کشف دشمن و اهداف و روشهای او باید مسیری در اختیار ما هست و خداوند متعال راهکار این مشکل را در قرآن برای ما بیان کرده است و به گونه ای دشمن را در برابر دیدگان ما به تصویر کشیده است که اگر براساس آن عمل کنیم،بدون تردید پیروزی میدان خواهیم بود. چنانکه خداوند متعال می فرمایند:

و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین؛

سستی مکنید و اندوهگین مباشید،زیرا اگر ایمان آورده باشید،شما برتری خواهید جست.(آل عمران آیه 139)

قرآن سه دشمن را برای ما معرفی کرده است:یهود،مشرکان و نصارا . چهارمین این دشمنان،منافقان اند؛ چرا که نفاقی که باید با آن جنگید و همچون سه نیروی بیرونی باید با آن برخورد کرد،همیشه سایه یکی از این نیروهاست.منافق کسی است که به دروغ ادعای اسلام می کند،در حالی که در باطن مسلمان نیست؛یعنی یا از یهود است، یا از مشرکان و یا از نصازا. قرآن با معرفی دشمن،به اولویت بندی در دفاع و لزوم نیروگذاری در برابر دشمن درجه اول پرداخته و در سوره مائده یهود را به عنوان دشمن درجه اول و مشرکان را دشمن بعدی معرفی کرده است که طبیعتا نصارا در رتبه آخر قرار می گیرند. ملاک اولویت بندی دشمن را می توان چهار مولفه دانست: عمق خواسته، امکانات، آموزش ،انگیزه. با توجه به این مولفه هاست که یهود را دشمن نخست خویش می دانیم . برای دشمن شناسی باید این چهار مولفه در این گروه شناسایی شود. قرآن نسبت به همه این امور اطلاعات را به شکل مستقل یا ضمنی معرفی کرده است؛یعنی گاهی به شکل مستقل اهداف آنها رابیان کرده و گاهی با سخن گفتن از تورات منبع مطالب آنها را معرفی کرده است.

آنچه از مجموع مطالب قرآن و تورات نسبت به خواسته این سازمان استفاده می شود،این است که آنان خواهان حاکمیت بر تمام دنیا هستند و ادعا می کنند که خداوند زمین و حاکمیت بر آن را به آنان بخشیده و دست بر سینه انتظار رسیدن این گروه را میکشند و برای او راهی برای خروج از این خواسته نیست.

در همین راستا یهودیان، مردم روی زمین را سه دسته می دانند:

1: بنی اسراییل که نژاد برتر و هدف از خلقت اند؛

2: غیر بنی اسراییل که این قوم را نژاد برتر می دانند. اینان به عنوان انسان درجه  دوم حق حیات دارند و خدمتگزار بنی اسرایی اند؛

3: غیر بنی اسراییل که با برتری بنی اسراییل مخالف اند. اینان باید کشته شوند و مقامشان از حیوانات پست تر است.

 از دیدگاه یهود،مسلمانان، که شعار عدالت فراگیر و تساوی همه انسان ها در پیشگاه الاهی را سر داده اند و همه را در ورود به دین خدا برابر می دانند و منکر برتری نژاد یهود هستند،چاره ای جز هلاک ونابودی ندارند. این یخشی از اندیشه خطرناک و مدون یهود است.

نوشتار پیش روی، نخسیتین جلد از مجموعه ای است که با هدف شناسایی این جریان و رفتار آنان تدوین یافته است. با شناسایی این جریان،ریشه جریانات جاری در سطح بین الملل و منطقه و کشور ما روشن می شود و حقیقت این سخن بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی را درمی یابیم که فرمود:

" اسراییل باید از صفحه روزگار محو شود."

ادامه دارد....

:: برچسب‌ها: دشمن شناسی, دشمنان ریشه ای, منافقان

نویسنده : علی
تاریخ : ۱۳٩٠/٤/۳۱