نزدیکی ظهور به روایت پیشگوی بزرگ

 

  شاه نعمت الله ولی

 

سید نور الدین شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی از عرفای مشهور و بزرگ سده هشتم و نهم هجری می باشد تولد او ۲۲ رجب ۷۰۳ قمری در قصبه کوه بنان کرمان و وفات او سال ۸۳۴ قمری ۲۳ ماه رجب در کرمان که در ماهان کرمان دفن می باشد و بگفته ی خودش نوزدهمین جدش پیغمبر(ص) می باشد. 

شاه نعمت الله ولی از زمان خودش تمام شاه هایی که تا زمان ظهور حضرت حجت در ایرن به شاهی رسیده اند - چند سال حکومت کرده - چه کارهای مهمی انجام داده اند- چقدر پادشاهی کرده اند-کشته شده اند یا مرده اند و .... همه را بصورت شعر در کتابی بنام " علائم ظهور شاه نعمت الله ولی" آورده است که چون طولانی میشود بنده از زمان رضا شاه پدر محمد رضا شاه که تا قبل از انقلاب ایران حکومت می کردند بنام خاندان پهلوی باکمی شرح خدمتتان ارائه میکنم..خیلی مهم است..دقت شود

لازم بذکر است این کتابی که در اختیار من است چاپ سوم و درتاریخ ۱۳۳۹ شمسی یعنی ۵۰ سال پیش چاپ شده و قیمت آن که در پشت کتاب قید شده ۳ ریال می باشد.

برای اینکه جوانان بدانند ۳ ریال چقدر میباشد هر یک تومان ۱۰ ریال است یعنی با ۱ تومان ۳ جلد کتاب بخری ۱ ریال هم باقی می ماند. اصرار بر این مطلب از این جهت مهم است که چون شاه نعمت اله پیشگوئی نموده است انقلاب و قبل از آنرا بدانند کتاب قبل این اتفاقات چاپ شده است.


شه چو بیرون رود ز جایگهش    

شاه دیگر بکار می بینم       

نوجوانی مثال سرو بلند               رضا شاه سرباز بود و سوادش پنجم

رستمش بنده وار می بینم             ابتدائی بود چون قد بلند داشت و واقعا

درامور شهی است بی تدبیر          رستم واربود و خبیث انگلیسیها او را

لیکنش بخت یار می بینم              بعنوان شاه انتخاب کردند     

احتساب و حساب در عهدش         هرچند که هیچ گونه مدیریت نداشت

سست و بی اختیار می بینم          شانس داشت در عهد اوهیچ گونه حساب

در حقیقت شهی بود ظالم           و کتابی نبوده. رضا شاه بااینکه    

عاری از گیرو دار میبینم           ظالم بوده ودر ظاهر بگیر و ببند

علمای زمان او دائم                نداشته و حرکات سنگینی از خود نشان

همه را تارومار می بینم           می داده است علمای زمان وی از ترس

چون فریدون به تخت بنشیند       فراری و مخفیانه کار می کرند. در زمان

پسرانش قطار می بینم              رضا شاه مساله کشف حجاب و کوتاه

                                      کردن قباهای بلند و عباها و... برداشتن  

                                      عمامه ها و گذاشتن کلاه شاپوری از

                                      فرزندان رضا شاه  محمد رضا  غلامرضا

                                     شاپور و...


هست فضل الخطاب در عهدش       از کسانیکه در مقابلش قد علم

فضل را مات وار می بینم            می کند شیخ فضل اله نوری است که در

عدل و انصاف در زمانه او          جریان مشروطه قیام می کند و اعدامش

همچو هیمه به نار می بینم           میکند که فضل همان شیخ فضل اله

در زمانش وفا و عهد درست        است در آن زمان بی عدالتی غوغا

همچو یخ در بهار می بینم          میکرده است که در اینجا آورده که

کهنه رندی بکار اهرمنی           عدل و انصاف مانند هیزم در آتش است

اندرین روزگار می بینم             و عهد و تعهد هم مانند یخ که در

                                       بهار آب میشود.منظور از کهنه رند

                                      پیر استعمار انگلیس است که او را

                                      سره کار آورده و به او خط می دهد.

 


 

متصف بر صفات سلطانی ست      هرچند نام سلطان به او اطلاق می شود

لیک من گرگ وار می بینم           ولی مانند  گرگ است. رضا شاه

چون دو ده سال پادشاهی کرد        حدود 20 سال پادشاهی کرد که بعد

شهیش را تبار می بینم             پسرش محمد رضا پهلوی به تخت

پسرش چون به تخت بنشیند       نشست محمدرضا دربست نوکر آمریکا

 بوالعجب روزگار می بینم         و انگلیس بود و فقط هرچه به او می گفتند

غارت و قتل مردم ایران          عمل میکرد که در سال ۴۲ در سخنرانی

دست خارج بکار می بینم         تاریخی امام خمینی  ایشان فرموند :

جنگ و آشوب و فتنه بسیار      آقای شاه من به تو نصیحت میکنم خودت

در یمین و یسار می بینم         تصمیم بگیر نگذار برایت دیکته کنند

شور و غوغای دین شود پیدا     و امثال اینها ... همانطورکه نعمت الله  

سر به سر کارزار می بینم       گفته است امام اعلامیه میداد و روحانیون

پدران رحم بر پسر نکنند        مبارز و مردم پخش می کردند. انقلابیون

پسران را بدار می بینم           تمام ذکر و صحبتشان دین و اسلام بود...

غارت و قتل مردم ایران        در آن زمان در یک خانواده نیمی شاهی

در کف سفله خوار می بینم     بودند و نیمی دیگر خمینی که بعضی

بر سر کوی و بر سر برزن    اوقات تاسرحد کشتن پیش می رفت و بود

نام او زشت وار می بینم        نمونه هایی که پدران پسرانشان را اعدام

                                    می کردند. مردم تظاهرات می کردند

                                   و مزدوران رژیم هم رگبار می بستند و

                                   مردم را قتل عام می کردند. برتمام در

                                    و دیوارخیابانها منازل وتابلوها شعار

                                    مرگ برشاه و یا توهین به شاه نوشته

                                    شده بود.


کم زچهل چونکه پادشاهی کرد     حکومت محمدرضا شاه به ۴۰ سال

سلطه اش تار و مار می بینم        نرسید و از ایران بیرونش کردند.

بعد از این شاهی از بین برود      دقت شود: جالب اینجاست که در آن

دولتی پایدار می بینم               زمان "شاه نعمت الله" تمام شاه های

نایب مهدی آشکار شود           بعد از خودش را تااینجا گفته و الان

نوع عالی تبار می بینم           در یک کلمه دولت ۲۵۰۰ ساله

                                  شاهنشاهی را می گوید که بعد این شاه

                                  دیگر شاهی از میان می رود. از زمان

                                  کورش تا انقلاب اسلامی حکومتهای

                                  شاهی برقرار بوده و از آنطرف هم  

                                  گفته شد که این کتاب ۵۰ سال پیش

                                 چاپ شده و انقلاب هنوز ۳۲ ساله

                                است. بعد می فرماید نایب مهدی را می بینم

                                از آن نوع عالی. 


پادشاهی تمام زیبنده             منظور امام خمینی ست که میگوید

سروری با وقار می بینم      زیبنده پادشاهی است ولی باوقار است و

بندگان جناب حضرت او     مثل پادشاهان نشست و برخاست ندارد

سر به سر تاجدار می بینم     و چون در زمان شاه یک روحانی سره

چونکه چند سال از زمان بگذشت      کاره دولتی و یا اینکه مسول جایی

عالمی چون نگار می بینم      باشد نبود ولی در انقلاب بیشتر کارها را

سیّدی را از نسل آل رسول    روحانیون مدیریت می کنند. عمامه ها را

نام او بر قرار می بینم          تاج میگوید. نعمت الله می فرماید چندسالی

دولت مهدی آشکار شود         که از انقلاب بگذرد عالم دیگری چون  

بلکه من آشکار می بینم          نگار می درخشد.(رهبری معظم انقلاب)

از نجوم این سخن نمی گویم     خلاصه مهم اینجاست او می گوید :

بلکه از کردگار می گویم        دولت حضرت مهدی را آشکارا می بینم

تا چهل سال ای برادر جان     از نجوم هم نمیگویم بلکه از گفته ی خدا

دور آن شهریار می بینم        میگویئم دور انقلاب اسلامی را ۴۰ سال

دور ایشان تمام خواهد شد      پیش بینی کرده است و میگوید بعد از ۴۰

لشکری را سوار می بینم      سال سیدی از آل حسن که نام او نام پیامبر 

سیدی را زنسل آل حسن      است (چون در احادیث داریم که نام اصلی

سروری را سوار می بینم     حضرت حجت نباید برده شود بهمین دلیل

قائم شرع آل پیغمبر           نام آن عزیز با حروف مقطع نوشته میشود)

به جهان آشکار می بینم      ذوالفقار برکمرش بسته است. گور دجال را

( م ح م د ) می خوانند      زار می بینم.. سفیانی را تبار می بینم و....

نام آن نامدار می بینم          چونکه دجال و سفیانی بدست حضرت کشته

صورت و سیرتش چو پیغمبر     خواهند شد انشاء الله .... ادامه دارد ....

حلم و علمش تمام می بینم        ولی مابقی اش خصوصیات حضرت است

در کمر بند آن سپهر وقار        که حضرت مسیح فرود می آید و پشت

تیغ چون ذوالفقار می بینم        سرش نماز می خواند و .....

:: برچسب‌ها: نزدیکی ظهور به روایت پیشگوی بزرگ, شاه نعمت الله ولی

نویسنده : علی
تاریخ : ۱۳٩۱/٧/۱